Yazılı və şifahi tərcümə (ardıcıl və sinxron) xidmətləri göstərir. Yazılı tərcümədə texniki, tibbi, iqtisadi, bədii və neft-qaz sahəsində ixtisaslaşb.

 

left_bottom_02left_bottom_01
right_bottom_02right_bottom_01

Unicode Creative Marketing Agency

Veb saytların hazırlanması, yığılması, dizaynı, yaradılması, Veb-dizayn, SEO, SMM, Hosting. Sosial Media Makerting və s. kimi xidmətlər göstərir.